Spelbeschrijving

China bevond zich zo’n 2200 jaar geleden in een onstabiele politieke periode, het was tijd voor een machtswissel. Nu is het aan de spelers om zo veel mogelijke provincies te verenigen en aan jouw kant te krijgen, wie daar in slaagt zal aan de leiding komen van een nieuwe dynastie. Klaar voor de strijd?

Als je aan de beurt bent kan je 1 of 2 speelfiguren inzetten in één van de negen provincies. Als er nog geen figuren in de provincie staan mag je slechts één figuur inzetten, als er wel al figuren staan (onafhankelijk de kleur daarvan) mag je er twee plaatsen. Je hebt twee soorten speelfiguren: huizen en gezanten. Voor alle speelfiguren moet je één kaart in de kleur van de provincie betalen, al kan je ook twee dezelfde kaarten gebruiken voor een kleur naar keuze. Huizen moeten geplaatst worden op de daarvoor voorziene plaatsen, wanneer een provincie volgebouwd is volgt er een korte puntentelling. De speler die daarbij de meerderheid behaalde krijgt de som van alle huisjes als punten, de 2de speler krijgt punten gelijk aan het aantal huisjes dat de 1ste speler haalde enz. Daarna gaat het spel gewoon weer verder. Om een gezant te plaatsen moet er minstens één huis aanwezig zijn in dezelfde provincie, het aantal huizen van de kleur die de meerderheid heeft bepaalt dan ook hoeveel gezanten er in totaal mogen geplaatst worden in dezelfde provincie. Deze leveren pas punten op aan het einde van het spel. Dit kan zijn wanneer de trekstapel voor de tweede keer uitgeput is of wanneer er geen speelsteen meer op het bord gezet kan worden. Daarna worden er punten uitgedeeld aan elk van de 15 grenspunten, diegene die de meerderheid aan gezanten heeft in de aangrenzende provincies krijgt even veel punten als het aantal gezanten in deze provincies, dus ook voor de gezanten van je tegenspelers! De laatste manier waar je punten mee kan scoren is door je huisjes in een ononderbroken lijn te plaatsen, hoe langer je straat, hoe meer punten.

Het is een dubbelzijdig speelbord met een zijde voor 2 tot 4 spelers en een zijde voor 3 tot 5 spelers. Die laatste (genaamd ‘internationale geschillen’) bevat ook nog enkele speciale regels. Zo vind je hier ook grensvelden die bij de puntentelling voor beide provincies meetellen, al moet je hier dan wel twee kaarten betalen. Naast de grensvelden zijn er ook de havenvelden, aan het einde van het spel worden deze zeven havenvelden gewaardeerd als zijnde een provincie. Bovendien zijn er alvast twee varianten voorzien, zo kan je vb. een bevestiging plaatsen i.p.v. een huisje, deze provincie zal bij jou dubbel tellen bij de puntentelling.

Promo ‘Die Verbotene Stadt’

Op de achterkant van de ABACUSSPIELE – 2014 catalogus staat een mini uitbreiding op Han: De Verboden Stad. De stad is opgedeeld in vier kleuren en in de gehele stad kunnen maximum twee gezanten staan. Door een gezant in de stad te zetten krijg je dubbele punten als een provincie in dezelfde kleur gewaardeerd wordt.

Onze mening

Han is een zeer tactisch maar abstract spel dat hier zeker in de smaak valt. Bij elk bord moet je een aantal kaarten uit het spel verwijderen, afhankelijk van het aantal spelers. Het is erg belangrijk dat dit het juiste aantal is want anders lijkt het spel aan het einde helemaal niet meer te kloppen (ja, we spreken uit ervaring :-)). Er zijn verschillende strategieën in het spel, maar uiteindelijk liggen de eindscores altijd zeer dicht bij elkaar! Sommige spelers halen tijdens het spel veel punten bij het waarderen van de provincies, terwijl andere spelers bij de eindtelling een grote inhaalrace maken bij het waarderen van de grenspunten. De langste straat kan dikwijls het verschil maken en aangezien de lijntjes erg onverwacht lopen kan een speler soms een lange straat maken zonder dat een andere speler dat door heeft en dus kan blokkeren. Het puntensysteem is vrij uniek en zorgt voor een heel andere manier van denken. De meerderheid halen is belangrijk, maar als je daarvoor veel huizen gebruikt heeft de volgende speler veel punten dankzij jouw huisjes, je zal dus continu moeten afwegen wat de beste keuze is. Daarnaast wil je je ook concentreren op de gezanten, want zeker met meerdere spelers zijn die plaatsen erg beperkt!

We speelden het spel reeds met 2, 3 en 4 spelers en dat werkte voor ons allemaal even goed. Met twee spelers heb je minder concurrentie, maar daarom wordt het zeker niet gemakkelijker, integendeel! Het is een erg tactisch spelletje dat met twee spelers vrij snel afgelopen is, maar de kans is groot dat het met ons twee nog regelmatig op tafel zal komen. Ook met meerdere spelers is het een leuk spel, al is het dan heel anders. Met 3 of 4 spelers kan je kiezen welke kant van het bord je speelt, waarbij je langs de ene kant wat korter op elkaar zal zitten dan op de andere kant. De zijde met de grensvelden en havenvelden geeft meer mogelijkheden en is ook heel leuk. De varianten die al in de doos zitten voegen ook iets extra toe, net als de promo op de catalogus, maar de combinatie van alle varianten is dan misschien iets té veel. Een groot pluspunt is dat dit tactische spel gemakkelijk binnen het uur te spelen is, ook met 4 spelers.

Conclusie: Han is een abstract en tactisch spel dat we graag nog enkele keren spelen!

Met dank aan ABACUSSPIELE!

Met dank aan ABACUSSPIELE!

Han

Auteur: Michael Schacht
Uitgeverij: Abacusspiele
Aantal spelers: 2 – 5
Tijdsduur: ± 45 min.
Vanaf 10 jaar