Spelbeschrijving

De grote octopus bereidt een heuse terugkeer naar de aarde voor, hij communiceert met enkele wezens op aarde en geeft zo zijn instructies door. Jij bent één van de uitverkorenen, deze nacht zullen alle sterren op de juiste locatie staan en zal jij de ingeoefende rituelen moeten uitvoeren om Hem terug machtig te maken. Bij wijze van voorbereiding ga je in de universiteiten op zoek naar jonge tovenaars en enkele benodigdheden, maar je ontdekt al snel dat je niet de enige bent met deze missie. Wie slaagt er in om als eerste de vier benodigdheden te verzamelen?

De spelers zijn steeds samen aan beurt, en elke ronde is steeds onderverdeeld in verschillende fases. Tijdens de eerste fase stellen de spelers hun commando’s op, dat doen ze door de pijlen op hun klok in het geheim naar de gewenste locaties te richten. Hierdoor geven ze aan naar welke locatie ze hun cultist en hun monster deze ronde zullen verplaatsen, terwijl de cultist steeds naar een aangrenzende locatie moet gaan kan het monster steeds overal opduiken! Nadat alle spelers hun keuze hebben bekendgemaakt en de pionnen verplaatst zijn volgen er eventuele conflicten. Op locaties waar slechts één cultist aanwezig is kan die speler een voorwerp van die locatie nemen, als er echter meerdere cultists aanwezig zijn zullen ze samen moeten overleggen. Er zijn drie mogelijkheden: de spelers komen overeen en beslissen dat er niets gebeurt, er wordt beslist dat één speler een voorwerp mag nemen of er kan geen compromis gesloten worden en alle aanwezige spelers verliezen één levenspunt. De monsters dienen dan weer om de kleinere cultists in toom te houden, telkens wanneer er een monster aanwezig is kunnen de aanwezige cultists géén voorwerp nemen. Als de monsters alleen in een locatie zijn gebeurt er helemaal niets. Spelers zijn uiteraard vrij om met elkaar te communiceren en bepaalde doelstellingen uit te leggen, maar ze mogen hun uiteindelijke keuze nooit op voorhand bekend maken.

Door de twee pijlen op hun commandoklok naar éénzelfde locatie te richten kunnen ze hun cultist naar een externe locatie sturen, maar dat betekent wel dat hun monster deze ronde niet gebruikt mag worden. Aan het begin van elke speelsessie (met minstens 4 spelers) wordt er één externe locatie gekozen. Ook daar worden de conflicten zoals normaal afgerond, maar elk van die vier mogelijke locaties heeft bovendien ook nog een speciale eigenschap. Zo kan je in één locatie nieuwe levenspunten bij krijgen en in een andere een voorwerp ruilen met één van je tegenspelers. Na de conflictfase wordt er gecontroleerd of één van de spelers vier verschillende voorwerpen heeft verzameld, als dat het geval is eindigt het spel meteen, anders nemen alle spelers hun monster van het bord en bereiden ze zich voor voor een nieuwe ronde.

Onze mening

La Nuit du Grand Poulpe viel ons op door de mooie illustraties. De doos en het materiaal sprak ons meteen aan. Na het lezen van de spelregels was de interesse al wat gezakt en na de eerste speelsessie bleef er van het enthousiasme nog maar weinig over. Het is allemaal wel heel simplistisch: de klok instellen, pionnen verplaatsen en eventuele conflicten afronden. Uiteraard hebben we geen probleem met simpele spelregels, maar het is vooral jammer dat er zo weinig achter schuilt. Je kan hier en daar wel proberen inschatten naar welke locaties je tegenstanders willen gaan, of je kan proberen overleggen en samen proberen de koploper te boycotten. Er zijn mogelijkheden, maar ze zijn vrij beperkt en konden ons en onze medespelers niet voldoende overtuigen. Daarnaast vallen de spelregels van de externe locaties weg als je slechts met drie spelers bent, waardoor het spel eigenlijk pas vanaf 4 spelers compleet is. Een volgende speelsessie met dit mooie spel kon ons helaas nog steeds niet overtuigen, jammer.

Conclusie: La Nuit du Grand Poulpe is een spel met mooi materiaal maar weinig inhoud.

La Nuit du Grand Poulpe

Met dank aan Asmodee België!

Met dank aan Asmodee België!

La Nuit du Grand Poulpe

Auteur: Frédéric Morard
Uitgever: IELLO
Aantal spelers: 3 – 5
Tijdsduur: ± 20 min.
Vanaf 7 jaar