Spelbeschrijving

In deze middeleeuwse academie worden schildknapen opgeleid tot ware ridders, daarvoor zullen ze verschillende disciplines moeten beheersen. Dappere ridders kunnen altijd extra macht uitoefenen, dat kan helpen bij steekspelen of toernooien. Naast het gewone onderwijs en de spannende zoektochten moet je ook leren hoe je de koning moet dienen en hoe je barmhartig moet zijn. Al deze disciplines worden voorgesteld door 7 verschillende borden waarop je telkens probeert zo ver mogelijk te geraken, want enkel de 1ste, 2de en 3de plaats worden beloond met punten of andere voordelen.

Het spel wordt gespeeld over 6 ronden, op het einde van elke ronde volgt een korte puntentelling. Vier borden worden in het basisspel elke ronde gescoord, een vijfde bord wordt halverwege en op het einde gescoord, de andere twee borden worden enkel op’t einde van het spel gescoord. Aan het begin van elke ronde krijgen alle spelers 5 kaarten op hand, daarna volgt een draftronde. Daarvoor kies je één kaart uit je hand, de overige kaarten geef je door aan de speler links van je, dat wordt herhaald tot wanneer alle spelers 5 kaarten gekozen hebben. Daarna volgt de actiefase, waar alle spelers elk om beurt één van hun kaarten uitspelen. Al deze kaarten hebben een waarde van 2 tot 5 en een kleur dat gelinkt is aan een bijhorend speelbord. Wanneer je een kaart uitspeelt verplaats je je schijfje het aangegeven plaatsen op het bijhorende speelbord. Er worden slechts 4 kaarten uitgespeeld, je zal dus altijd een kaart overhouden die niet wordt uitgespeeld!

Daarna volgt een puntentelling, waarbij enkel de 1ste, 2de en 3de plaats iets krijgen. Op het galanterie bord kunnen de drie beste ridders één van hun andere schijfjes nog wat verplaatsen, op de andere borden worden plus- of minpunten uitgedeeld! Op enkele borden worden pluspunten uitgedeeld aan de beste drie, op andere borden worden minpunten uitgedeeld aan de slechtste drie. Na de derde ronde worden enkele borden terug op nul gezet.

De varianten die in de spelregels beschreven staan zijn eigenlijk een gevorderde versie waarbij de tegels worden omgedraaid en elk bord een extra regel toevoegt aan het spel. Zo moet je voor het galanterie bord aan het begin van de ronde bepalen op welk bord je vooruit wilt gaan als je bij de top drie hoort aan het einde van de ronde, of wordt één bepaald bord gescoord van zodra iemand de rol perkament heeft bereikt. Op een ander bord moet de winnaar puntenfiches ruilen met de verliezer, waarbij de winnaar negatieve punten mag weggeven terwijl de verliezer verplicht is een positief fiche af te geven. De twee lichtblauwe borden hangen nu samen, er beweegt een trofee van het ene naar het andere bord naar gelang op welk bord een ridder verplaatst wordt, afhankelijk van de plaats van de trofee wordt aan het eind van de ronde beslist welk van beide borden het beste scoort.

Er zijn ook twee varianten voor 2 spelers. In één variant speelt een imaginaire 3de speler het spel mee: elke ronde kiest één van de spelers de kaarten voor deze speler tijdens de draft fase. In de andere variant speelt elke speler met 2 kleuren, de punten van je twee kleuren worden op het einde samengeteld. De draft fase verloopt op een andere manier. Je krijgt nu 6 kaarten op hand en moet deze verdelen in twee stapeltjes van 3 kaarten: één van deze stapels mag je tegenstander kiezen, het andere mag je zelf houden. Het spel wordt gespeeld met de 6 kaarten dat je dan hebt: 3 daarvan voor je ene kleur, de andere 3 voor je andere kleur.

Promo verkrijgbaar bij aankoop

Om te vieren dat Blue Cocker Games zijn eerste spel uitbrengt krijg je de komende weken een 8ste speelbord bij aankoop van het spel. Dit bord kan je op twee manieren gebruiken. Langs de ene kant is het een vervanging voor het galanterie bord, hier kunnen de 3 beste ridders nu 1 of 2 acties naar keuze kiezen. Met die acties kan je o.a. bepalen wie de nieuwe startspeler wordt, je 5de kaart uitspelen of een schijfje op een ander bord laten vooruitgaan. De andere kant van het bord is het magische bord, dat als 8ste bord wordt gebruikt tijdens het spel. Je kan op dit bord vooruitgaan met eender welke kaart, en als beloning kan je bij de puntentelling een ridder op een ander bord verplaatsen. Het grote verschil met het galanterie bord: het aantal stappen dat je je schijfjes kan verplaatsen kan oplopen tot 8, afhankelijk van hoe ver je ridder op dit bord is geraakt, en bovendien kan je die stappen verdelen over de verschillende speelborden!

Onze mening

De basis spelregels van Medieval Academy zijn erg eenvoudig maar abstract. Het thema dat eraan vast hangt klopt maar voel je niet echt tijdens het spelen, je probeert gewoon op zoveel mogelijk borden bij de top 3 te horen. De eerste keer dat je het spel speelt valt het wel mee, maar springt het er niet uit. Na een 5-tal keer was het enthousiasme minder, de herspeelbaarheid is bij ons niet zo groot. De gevorderde regels maken het spel leuker, we raden gevorderde spelers dan ook aan meteen met deze regels te spelen. Die staan in de spelregels allemaal als aparte varianten vermeld, waardoor je in het begin niet meteen geneigd bent om alle ‘varianten’ te gaan lezen. Dat hadden ze beter gewoon ‘Regels voor gevorderden’ of dergelijke genoemd. Aangezien ze zo als aparte varianten staan vermeld is het dan wel duidelijker dat je deze regels niet allemaal in één keer hoeft toe te passen, je kan de borden naar believen omdraaien en zo spelen met de regels die je zelf verkiest. Er zitten best leuke principes in het spel: ‘wanneer speel je welke kaart?’ met het idee dat de bovenste als eerste wordt beschouwd en je je schijfje dus liefst bovenaan ziet bij een gelijkspel. Er zijn best wel wat keuzes te maken, maar je bent natuurlijk ook erg afhankelijk van de kaarten dat je op hand krijgt.

Het spel valt mee met 3, 4 of 5 spelers, maar de 2-speler varianten hoefde niet voor ons. De variant met een imaginaire 3de speler was niet zo leuk en zorgde voor veel verwarring bij het draften. De variant waarbij je met 2 kleuren speelt is wel iets strategischer en leuker. Je weet welke kaarten je tegenstander heeft, maar je weet niet voor welk van zijn kleuren die gebruikt gaan worden… en je wilt natuurlijk dat jouw twee kleuren de eerste twee plaatsen veroveren. Dat denkwerk is wel eens leuk in deze filler, maar toch kon het spel ons niet volledig overtuigen en zal het wellicht niet zo vaak uit de kast komen. De vermelde tijdsduur van 30 minuten is haalbaar met 2/3 spelers, maar vanaf 4 spelers duurde het bij ons toch gemakkelijk 50 minuten.

De illustraties zijn erg mooi, maar jammer dat de drukkwaliteit niet optimaal is, vooral op de kartonnen fiches. Het spelregelboekje en de speelborden zijn dan wel goed gedrukt. Misschien storend voor mensen met een grafische achtergrond, maar de gemiddelde speler zal het wellicht niet opmerken 😉 Dat hoeft het spelplezier dan ook niet te bederven.

Met dank aan Blue Cocker Games!

Conclusie: De gevorderde variant van Medieval Academy is wel eens leuk voor 3-5 spelers.


Medieval Academy

Auteur: Nicolas Poncin
Uitgeverij: Blue Cocker Games
Aantal spelers: 2 – 4
Tijdsduur: ± 30 min.
Vanaf 8 jaar