Han

Spelbeschrijving

China bevond zich zo’n 2200 jaar geleden in een onstabiele politieke periode, het was tijd voor een machtswissel. Nu is het aan de spelers om zo veel mogelijke provincies te verenigen en aan jouw kant te krijgen, wie daar in slaagt zal aan de leiding komen van een nieuwe dynastie. Klaar voor de strijd?

Als je aan de beurt bent kan je 1 of 2 speelfiguren inzetten in één van de negen provincies. Als er nog geen figuren in de provincie staan mag je slechts één figuur inzetten, als er wel al figuren staan (onafhankelijk de kleur daarvan) mag je er twee plaatsen. Je hebt twee soorten speelfiguren: huizen en gezanten. Voor alle speelfiguren moet je één kaart in de kleur van de provincie betalen, al kan je ook twee dezelfde kaarten gebruiken voor een kleur naar keuze. Huizen moeten geplaatst worden op de daarvoor voorziene plaatsen, wanneer een provincie volgebouwd is volgt er een korte puntentelling. De speler die daarbij de meerderheid behaalde krijgt de som van alle huisjes als punten, de 2de speler krijgt punten gelijk aan het aantal huisjes dat de 1ste speler haalde enz. Daarna gaat het spel gewoon weer verder. Om een gezant te plaatsen moet er minstens één huis aanwezig zijn in dezelfde provincie, het aantal huizen van de kleur die de meerderheid heeft bepaalt dan ook hoeveel gezanten er in totaal mogen geplaatst worden in dezelfde provincie. Deze leveren pas punten op aan het einde van het spel. Dit kan zijn wanneer de trekstapel voor de tweede keer uitgeput is of wanneer er geen speelsteen meer op het bord gezet kan worden. Daarna worden er punten uitgedeeld aan elk van de 15 grenspunten, diegene die de meerderheid aan gezanten heeft in de aangrenzende provincies krijgt even veel punten als het aantal gezanten in deze provincies, dus ook voor de gezanten van je tegenspelers! De laatste manier waar je punten mee kan scoren is door je huisjes in een ononderbroken lijn te plaatsen, hoe langer je straat, hoe meer punten.

Het is een dubbelzijdig speelbord met een zijde voor 2 tot 4 spelers en een zijde voor 3 tot 5 spelers. Die laatste (genaamd ‘internationale geschillen’) bevat ook nog enkele speciale regels. Zo vind je hier ook grensvelden die bij de puntentelling voor beide provincies meetellen, al moet je hier dan wel twee kaarten betalen. Naast de grensvelden zijn er ook de havenvelden, aan het einde van het spel worden deze zeven havenvelden gewaardeerd als zijnde een provincie. Bovendien zijn er alvast twee varianten voorzien, zo kan je vb. een bevestiging plaatsen i.p.v. een huisje, deze provincie zal bij jou dubbel tellen bij de puntentelling.

Promo ‘Die Verbotene Stadt’

Op de achterkant van de ABACUSSPIELE – 2014 catalogus staat een mini uitbreiding op Han: De Verboden Stad. De stad is opgedeeld in vier kleuren en in de gehele stad kunnen maximum twee gezanten staan. Door een gezant in de stad te zetten krijg je dubbele punten als een provincie in dezelfde kleur gewaardeerd wordt.

Onze mening

Han is een zeer tactisch maar abstract spel dat hier zeker in de smaak valt. Bij elk bord moet je een aantal kaarten uit het spel verwijderen, afhankelijk van het aantal spelers. Het is erg belangrijk dat dit het juiste aantal is want anders lijkt het spel aan het einde helemaal niet meer te kloppen (ja, we spreken uit ervaring :-)). Er zijn verschillende strategieën in het spel, maar uiteindelijk liggen de eindscores altijd zeer dicht bij elkaar! Sommige spelers halen tijdens het spel veel punten bij het waarderen van de provincies, terwijl andere spelers bij de eindtelling een grote inhaalrace maken bij het waarderen van de grenspunten. De langste straat kan dikwijls het verschil maken en aangezien de lijntjes erg onverwacht lopen kan een speler soms een lange straat maken zonder dat een andere speler dat door heeft en dus kan blokkeren. Het puntensysteem is vrij uniek en zorgt voor een heel andere manier van denken. De meerderheid halen is belangrijk, maar als je daarvoor veel huizen gebruikt heeft de volgende speler veel punten dankzij jouw huisjes, je zal dus continu moeten afwegen wat de beste keuze is. Daarnaast wil je je ook concentreren op de gezanten, want zeker met meerdere spelers zijn die plaatsen erg beperkt!

We speelden het spel reeds met 2, 3 en 4 spelers en dat werkte voor ons allemaal even goed. Met twee spelers heb je minder concurrentie, maar daarom wordt het zeker niet gemakkelijker, integendeel! Het is een erg tactisch spelletje dat met twee spelers vrij snel afgelopen is, maar de kans is groot dat het met ons twee nog regelmatig op tafel zal komen. Ook met meerdere spelers is het een leuk spel, al is het dan heel anders. Met 3 of 4 spelers kan je kiezen welke kant van het bord je speelt, waarbij je langs de ene kant wat korter op elkaar zal zitten dan op de andere kant. De zijde met de grensvelden en havenvelden geeft meer mogelijkheden en is ook heel leuk. De varianten die al in de doos zitten voegen ook iets extra toe, net als de promo op de catalogus, maar de combinatie van alle varianten is dan misschien iets té veel. Een groot pluspunt is dat dit tactische spel gemakkelijk binnen het uur te spelen is, ook met 4 spelers.

Conclusie: Han is een abstract en tactisch spel dat we graag nog enkele keren spelen!

Met dank aan ABACUSSPIELE!

Met dank aan ABACUSSPIELE!

Han

Auteur: Michael Schacht
Uitgeverij: Abacusspiele
Aantal spelers: 2 – 5
Tijdsduur: ± 45 min.
Vanaf 10 jaar

Mr. Jack

Spelbeschrijving

Mr. Jack probeert te ontsnappen uit de duistere Whitechapel wijk in Londen maar wordt op de hielen gezeten door de rechercheurs! Mr. Jack is wel zo slim geweest om zich te vermommen als één van de rechercheurs. Eén speler neemt de rol van Jack op zich en is de enige die weet welke identiteit Jack heeft overgenomen, hij probeert Jack te laten ontsnappen uit de wijk. De andere speler is de detective, en dus de leider van alle rechercheurs. Die zal proberen om Jack gevangen te nemen, al moet hij daarvoor eerst zien te ontcijferen wie Jack is!

Het spel duurt maximaal 8 rondes, als de detective er dan niet in geslaagd is om Jack gevangen te nemen wint Jack het spel. Tijdens elke ronde worden er 4 personen verplaatst, 2 door elke speler. In de oneven ronden speelt de detective één persoon, daarna is het aan Jack om twee personen te verplaatsen waarna de detective de laatste persoon kan bewegen. In de even ronden is het omgekeerd. Elke persoon kan een aantal stappen verplaatsen (aangegeven op de kaart) en kan daarnaast ook nog een actie uitvoeren. Zo kan Seargeant Goodley andere personen dichter bij hem laten komen, kan Inspecteur Lestrade de politiebrigade aan de uitgangen verplaatsen en kan Sherlock Holmes een alibikaart trekken.

Aan het einde van elke ronde laat Jack weten of hij al dan niet zichtbaar is. Personen die naast elkaar of nabij een verlichte lantaarn staan zijn zichtbaar, alle anderen niet. Afhankelijk van het resultaat kan de detective enkele personen onschuldig verklaren. Wanneer de detective denkt te weten wie Jack is kan hij die gevangen nemen met een andere rechercheur. Als hij op deze manier de juiste persoon opsluit wint de detective, in het andere geval wint Jack het spel.

Onze mening

Mr. Jack is echt een verslavend spel voor twee spelers! We kenden Le Fantôme de l’Opéra al en wisten uiteraard dat die uit de Mr. Jack reeks kwam, maar hadden niet verwacht dat de spellen zo hard op elkaar leken. Voor ons lijkt het nu alsof Mr. Jack iets uitgebreider is: het is niet voldoende om te ontcijferen wie Mr. Jack is maar je moet hem nu ook nog zien te vangen. Als je Mr. Jack speelt probeer je nu ook te ontsnappen en niet alleen vol te houden dat niemand je kan vinden. Om deze redenen vinden we Mr. Jack iets leuker dan Le Fanôme de l’Opéra, maar ze hebben beide leuke elementen!

Je hebt in dit spel veel bewegingsmogelijkheden, dankzij de rioolputten kan je soms in enkele stappen heel onverwacht aan de andere kant van het bord staan. Soms ben je er van overtuigt dat je tegenspeler je plannetje nu niet meer kan dwarsbomen, en dan heeft die toch nog een manier gevonden! De overwinning lijkt vaak nipt, waardoor het spel zo verslavend wordt… als je het nét niet gehaald hebt wil je het graag meteen nog een keer spelen om revanche te nemen! Het lijkt iets moeilijker om te winnen als je speelt als Mr. Jack, maar het is zeker niet onmogelijk.

Het is erg kwalitatief materiaal met heel mooie illustraties! Bij ons waren de kartonnen kaarten helaas niet goed uit te duwen waardoor de personenkaarten beschadigd zijn, jammer. Dat hoeft het speelplezier echter niet te bederven want wij denken dat Mr. Jack nog vaak op tafel zal verschijnen!

Met dank aan Asmodee België!

Conclusie: Mr. Jack is een verslavend en heel spannend twee-speler spel.

Mr. Jack

Auteurs: Bruno Cathala & Ludovic Maublanc
Uitgeverij: Hurrican Games
Aantal spelers: 2
Tijdsduur: ± 30 min.
Vanaf 9 jaar

Kahuna

Spelbeschrijving

Kahuna is een hawaiiaans woord voor magie. Beide spelers kruipen in de huid van een Kahuna-priester en proberen deze magie zo goed mogelijk te beheersen om heerser te worden van de eilanden in de Stille Oceaan. Verbind de verschillende eilanden en plaats een Kahuna-steen op de eilanden waar jij de meeste macht hebt!

Als je aan de beurt bent mag je zoveel kaarten uitspelen als je wilt, maar je mag op het einde van je beurt slechts één kaart bij op hand nemen. Op die kaarten staat telkens één eiland vermeld. Door één kaart te spelen kan je een Kahuna-staafje leggen op een verbinding dat grenst aan het eiland op de kaart, door twee kaarten te spelen kan je een Kahuna-staafje van je tegenstander verwijderen. Daarna controleer je telkens per eiland of je de meerderheid van verbindingen bezit, in dat geval leg je een Kahuna-steen op het eiland. Op het einde van je beurt mag je één nieuwe kaart trekken, daarvoor kan je kiezen tussen 3 open liggende kaarten of de trekstapel.

Als zowel de trekstapel en de openliggende kaarten op zijn eindigt de ronde. Na de eerste ronde volgt er een korte puntentelling waarbij de speler met de meeste Kahuna-stenen 1 punt krijgt. Na de tweede ronde krijg je daarvoor 2 punten en na de derde/laatste ronde ontvang je het aantal punten gelijk aan het verschil van Kahuna-stenen op het bord. Wie na drie rondes de meeste punten behaalde wint het spel.

Onze mening

Kahuna is een abstract spel waar een thema rond gedraaid werd. Het is een vrij kort spel, maar behoort wel tot onze favoriete spellen voor 2 spelers. Het is een tactisch spel met eenvoudige spelregels! Ondanks dat er maar één eiland op een kaart staat heb je vaak toch veel mogelijkheden, aangezien de meeste eilanden toch een 5-tal verbindingen hebben. Het kan soms ook een verstandige keuze zijn om geen kaarten te spelen en zo wat op te sparen voor een volgende beurt, vooral als je dan later een staafje van de tegenstander kan verwijderen en meteen een nieuw staafje op diezelfde plaats kan leggen… dat kan je tegenstander niet zo gemakkelijk ongedaan maken. Een klein beetje geluk kan je in dit spel soms wel helpen, maar aangezien je steeds tussen drie openliggende kaarten kan kiezen heb je het toch wel grotendeels zelf in handen.

De eerste ronde is wat opbouwen: beide spelers leggen staafjes en proberen meerderheden te krijgen zonder veel interactie. Vanaf de tweede ronde worden er al vaker staafjes van de tegenspeler verwijderd, dan komt het spel pas echt op gang. De tweede ronde is daarnaast ook vaak de beslissende ronde aangezien je op het einde van die ronde twee punten krijgt als je de meerderheid bezit. In de derde ronde komt het vaak aan op één Kahuna-steen en wordt er dus maar één punt uitgedeeld. Bij een gelijke stand wint diegene die in de laatste ronde de meerderheid had, dus zo blijft ook die laatste ronde belangrijk!

Conclusie: Kahuna is een snel en tactisch spel voor 2 spelers!

Kahuna

Auteur: Günter Cornett
Uitgeverij: White Goblin Games
Aantal spelers: 2
Tijdsduur: 30 min.
Vanaf 10 jaar

Café International

Spelbeschrijving

Café International, de titel zegt het al. Het speelbord stelt een café voor waar alle gasten per nationaliteit aan tafel schuiven. In het midden van het bord verzamelen diegenen die geen plaats meer vinden aan tafel voor een gezellig praatje. Het is aan de spelers om alle gasten een goede plaats aan te bieden. Hoe meer tevreden je gasten: hoe meer punten!

Elke speler begint met 5 gasten die alle spelers kunnen zien. Als je aan de beurt bent kan je 1 of 2 gasten aan tafel zetten OF 1 gast aan de bar plaatsen. Als je gasten aan tafel plaatst zijn er enkele regeltjes waar je rekening mee moet houden. Zo mogen gasten niet zielig alleen aan tafel geplaatst worden als je punten wilt verdienen, ze moeten dus minimum met twee zijn. Dat is nog niet alles, twee mannen of twee vrouwen mogen in dit spel niet samen aan tafel zitten, je zal dus eerst man en vrouw aan tafel moeten krijgen… Later kan je de tafel dan aanvullen tot 2 mannen en 2 vrouwen, maar een andere combinatie is niet toegestaan. Het laatste waar we rekening mee moeten houden is de nationaliteit: een gast moet altijd aan een tafel zitten van zijn nationaliteit, al kan het wel gebeuren dat hij daardoor ook aan een tafel zit van een andere nationaliteit (1 stoel grenst vaak aan 2 tafels). Als je niemand aan tafel kan/wil plaatsen kan je er ook voor kiezen om iemand in de bar te plaatsen. De jokers kan je gebruiken voor elke nationaliteit, als je een persoon hebt die op de plaats van een eerder gelegde joker past kan je er ook voor kiezen die te ruilen tijdens je beurt.

Personen aan tafel leveren altijd punten op afhankelijk van het aantal gasten aan tafel, als alle gasten van dezelfde nationaliteit zijn worden die punten nog eens verdubbeld! Aangezien de meeste stoelen aan 2 tafels grenzen worden de punten geteld per tafel waar je zonet geplaatste gast kan meepraten. In de bar kan je niet kiezen op welke plaats je gast gaat zitten, je bent verplicht om de eerst volgende vrije plaats in te nemen. De eerste 5 plaatsen leveren pluspunten op, voor de volgende 15 plaatsen zal je punten moeten inleveren. Dat probeer je dus te vermijden! Op het einde van je beurt vul je je voorraad aan tot 5 gasten, tenzij je een tafel hebt vervolledigd die bestaat uit 4 personen met dezelfde nationaliteit: dan kan je er voor kiezen om een tegel minder te trekken.

Het spel eindigt als alle tafels of de bar volzet zijn, of wanneer één speler geen tegels meer in zijn voorraad heeft. De speler met de meeste punten wint het spel.

Onze mening

Café International zal altijd een speciaal plaatsje hebben bij ons. Ik ken het spel al erg lang en speelde het 10 jaar geleden al online. Enkele jaren geleden kreeg ik de jubileumeditie cadeau van mijn schoonouders en sindsdien is het hier al vaak op tafel gekomen. Het spel lijkt zo eenvoudig, maar er zit véél meer strategie in dan je op voorhand zou vermoeden! Doordat je openlijk kan zien welke gasten je medespelers hebben kan je daar rekening mee houden. Door één kaart te spelen, of juist niet te spelen kan je je tegenstanders behoorlijk dwarszitten. Het spel leent zich perfect om met twee te spelen, dat vinden we zelf leuker dan met 3 of 4. De spelregels zijn eenvoudig uit te leggen aan nieuwelingen, maar het is moeilijk om als nieuweling te winnen tegen iemand die het spel door en door kent.

Het spel viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan, en spellen die na 25 jaar nog steeds verkocht én gespeeld worden: dat wilt toch al iets zeggen. Daarom verdient het hier wat extra aandacht, want het is voor ons een spel dat niet in onze collectie mag ontbreken! Het is natuurlijk wel te merken dat het spel al wat ouder is: de lay-out is duidelijk niet meer uit deze tijd en de puntenfiches lijken op die van het nog oudere vlooienspel. Je moet zelf onthouden welke kleur hoeveel punten is, want het zijn gewoon gekleurde schijfjes.

Conclusie: Een strategische klassieker dat alle aandacht verdient! 8/10

Café International

Auteur: Rudi Hoffman
Uitgeverij: Amigo Spiele
Aantal spelers: 2 – 4
Tijdsduur: ± 45 min.
Vanaf 8 jaar